Mrs. Hoa - Kinh Doanh
090.334.2223

Mr. Dũng - Camera
0903.715.635

Mr. Sơn - Kinh Doanh
0909.883.001

Ms. Phượng - Kinh Doanh
0909.137.808

090.334.2223
  • s-TBVP
  • s-T800
  • s-IDEAL

Điện Thoại Bàn

Panasonic KX-T7705CX

Panasonic KX-T7705CX

Panasonic KX-TS 500

Panasonic KX-TS 500

Panasonic KX-T7703CX

Panasonic KX-T7703CX

Panasonic KX-TS 520

Panasonic KX-TS 520

Panasonic KX-TS 560

Panasonic KX-TS 560

Panasonic KX-TS 580

Panasonic KX-TS 580

Panasonic KX-TSC 11

Panasonic KX-TSC 11

Panasonic KX-TS 820

Panasonic KX-TS 820

Panasonic KX-TS 840

Panasonic KX-TS 840

Panasonic KX-TS 880

Panasonic KX-TS 880