Mrs. Hoa - Kinh Doanh
090.334.2223

Mr. Dũng - Camera
0903.715.635

Mr. Sơn - Kinh Doanh
0909.883.001

Ms. Phượng - Kinh Doanh
0909.137.808

090.334.2223
  • s-TBVP
  • s-T800
  • s-IDEAL

Điện Thoại không dây

Panasonic KX -TGC 410

Panasonic KX -TGC 410

Panasonic KX-TGC 412

Panasonic KX-TGC 412

Panasonic KX-TGB 110

Panasonic KX-TGB 110

Panasonic KX-TGB 112

Panasonic KX-TGB 112

Panasonic KX-TGC 210

Panasonic KX-TGC 210

Panasonic KX-TGC 212

Panasonic KX-TGC 212

Panasonic KX-TGC 310

Panasonic KX-TGC 310

Panasonic KX-TGC 312

Panasonic KX-TGC 312

Panasonic KX-TGC 313

Panasonic KX-TGC 313

Panasonic KX-TGD 310

Panasonic KX-TGD 310

Panasonic KX-TGD 312

Panasonic KX-TGD 312

Panasonic KX-TGF 310

Panasonic KX-TGF 310

Panasonic KX-TGF 320

Panasonic KX-TGF 320

Panasonic KX-TGDA 30

Panasonic KX-TGDA 30

(tay con mở rộng cho KX-TGF 310,320)