Mrs. Hoa - Kinh Doanh
090.334.2223

Mr. Dũng - Camera
0903.715.635

Mr. Sơn - Kinh Doanh
0909.883.001

Ms. Phượng - Kinh Doanh
0909.137.808

090.334.2223
  • s-TBVP
  • s-T800
  • s-IDEAL

Màn chiếu điện

Màn chiếu điện Dalite/Apollo 70x70

Màn chiếu điện Dalite/Apollo 70x70

(1.78m x 1.78m)
Màn chiếu điện Dalite/Apollo 84x63

Màn chiếu điện Dalite/Apollo 84x63

(2.13m x 1.60m)
Màn chiếu điện Dalite/Apollo 84x84

Màn chiếu điện Dalite/Apollo 84x84

(2.13m x 2.13m)
Màn chiếu điện Dalite/Apollo 96x72

Màn chiếu điện Dalite/Apollo 96x72

( 2.44m x 1.83m)
Màn chiếu điện Dalite/Apollo 96x96

Màn chiếu điện Dalite/Apollo 96x96

(2.44m x 2.44m)
Màn chiếu điện Dalite/Apollo 120x90

Màn chiếu điện Dalite/Apollo 120x9...

(3.05m x 2.29m)
Màn chiếu điện Dalite/Apollo 120x120

Màn chiếu điện Dalite/Apollo 120x1...

(3.05m x 3.05m)
Màn chiếu điện Dalite/Apollo 144x108

Màn chiếu điện Dalite/Apollo 144x1...

(3.60m x 2.75m)
Màn chiếu điện Dalite/Apollo 160x120

Màn chiếu điện Dalite/Apollo 160x1...

(4.07m x 3.05m)
Màn chiếu điện Dalite/Apollo 160x160

Màn chiếu điện Dalite/Apollo 160x1...

(4.07m x 4.07m)
Màn chiếu điện Dalite/Apollo 198x150

Màn chiếu điện Dalite/Apollo 198x1...

(5.02m x 3.80m)
Màn chiếu điện Dalite/Apollo 240x180

Màn chiếu điện Dalite/Apollo 240x1...

(6.10m x 4.57m)