Mrs. Hoa - Kinh Doanh
090.334.2223

Mr. Dũng - Camera
0903.715.635

Mr. Sơn - Kinh Doanh
0909.883.001

Ms. Phượng - Kinh Doanh
0909.137.808

090.334.2223
  • s-TBVP
  • s-T800
  • s-IDEAL

Panasonic

Panasonic PT-LB382

Panasonic PT-LB382

(Máy chiếu đa phương tiện công nghệ...
Panasonic PT-LB353

Panasonic PT-LB353

(Máy chiếu đa phương tiện công nghệ...
Panasonic PT-LB383

Panasonic PT-LB383

(Máy chiếu đa phương tiện công nghệ...
Panasonic PT-LB423

Panasonic PT-LB423

(Máy chiếu đa phương tiện công nghệ...
Panasonic PT-VW350

Panasonic PT-VW350

(Máy chiếu đa phương tiện công nghệ...