Mrs. Hoa - Kinh Doanh
090.334.2223

Mr. Dũng - Camera
0903.715.635

Mr. Sơn - Kinh Doanh
0909.883.001

Ms. Phượng - Kinh Doanh
0909.137.808

090.334.2223
  • s-TBVP
  • s-T800
  • s-IDEAL
3%
Tổng đài Panasonic KX-TES 824

Tổng đài Panasonic KX-TES 824

(3 line vào- 8 line ra)
Tổng đài Panasonic KX-NS 300

Tổng đài Panasonic KX-NS 300

(6 line vào-16 line ra)
Tổng đài Panasonic KX-TDA 600

Tổng đài Panasonic KX-TDA 600

(Khung chính để nâng cấp tổng đài)
Bàn lập trình KX-T7730

Bàn lập trình KX-T7730

(Điện thoại lập trình)
Bàn lập trình KX-DT 333X

Bàn lập trình KX-DT 333X

(Điện thoại lập trình)
12 >