•  145/9 Bạch Vân, Phường 5, Quận 5, Tp.HCM
  •  toanngocco@gmail.com
  •    (028) 3924.2284 - 0903.342.223

Đầu ghi hình Ip

Showing 20 of 25 results

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh HIKVISION DS-7104NI-Q1/M

Liên hệ

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh HIKVISION DS-7104NI-Q1/M

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HIKVISION DS-7108NI-Q1/M

Liên hệ

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HIKVISION DS-7108NI-Q1/M

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HIKVISION DS-7608NI-K1(C)

Liên hệ

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HIKVISION DS-7608NI-K1(C)

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HIKVISION DS-7608NXI-K1

Liên hệ

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HIKVISION DS-7608NXI-K1

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HIKVISION DS-7608NXI-K2

Liên hệ

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HIKVISION DS-7608NXI-K2

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-7616NXI-K1

Liên hệ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-7616NXI-K1

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-7616NXI-K2/S

Liên hệ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-7616NXI-K2/S

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HIKVISION DS-7608NXI-K2/8P

Liên hệ

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HIKVISION DS-7608NXI-K2/8P

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-7616NXI-K2/16P

Liên hệ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-7616NXI-K2/16P

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-7632NXI-K2

Liên hệ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-7632NXI-K2

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-7716NXI-K4

Liên hệ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-7716NXI-K4

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-7732NXI-K4

Liên hệ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-7732NXI-K4

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-8616NXI-K8

Liên hệ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-8616NXI-K8

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-8632NXI-K8

Liên hệ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-8632NXI-K8

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-7716NI-M4/16P

Liên hệ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-7716NI-M4/16P

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-7732NI-M4

Liên hệ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-7732NI-M4

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-7732NI-M4/16P

Liên hệ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-7732NI-M4/16P

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh HIKVISION DS-7764NI-M4

Liên hệ

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh HIKVISION DS-7764NI-M4

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-9632NI-M8

Liên hệ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-9632NI-M8

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-9632NI-M16

Liên hệ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-9632NI-M16

Đối Tác